Οργανόγραμμα

close up of teacher hand with marker while teaching lessons in school classroom to multiethnic students

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες του Πανεπιστήμιου Δυτ. Μακεδονίας που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από επιστημονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα προσόντα του ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστήμιου Δυτ. Μακεδονίας, καθώς και από μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπό προσωπικό.

Με βάση το Οργανόγραμμα του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου  Δυτικής Μακεδονίας,  παρουσιάζονται τα Μέλη, οι Συνεργαζόμενοι Φορείς και τα Ερευνητικά Κέντρατου Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας.

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης, Καθηγητής Τμήματος ΧημικώνΜηχανικών

ΜΕΛΗ

 • Βασίλειος Βασιλειάδης, ΕΔΙΠ
 • Γεώργιος Τζηλαντώνης, Επιστημονικός Συνεργάτης
 • Σταύρος Χρηστίδης, Επιστημονικός Συνεργάτης
 • Παναγιώτης Γεωργανάκης, Επιστημονικός Συνεργάτης
 • Βασιλόπουλος Δημήτριος, Υποψήφιος Διδάκτωρ
 • Κυρικλίδης Ερρίκος, Υπεύθυνος Ιστοσελίδας Εργαστηρίου, Υποψήφιος Διδάκτωρ
 • Παπαγιαννης Ιωάννης, Αρχιτεκτων Μηχανικός ΑΠΘ
 • Δρ. Κυρικλίδης Χρήστος, Υποψήφιος Μεταδιδάκτωρ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Νικόλαος Κυρατζής, Καθηγητής

ΜΕΛΗ

 • Δρ. Μιχαήλ Στουκίδης, Καθηγητής
 • Βασίλειος Βασιλειάδης, ΕΔΙΠ
 • Αθηνά Κρέστου, Επίκουρος Καθηγήτρια
 • Πλούταρχος-Νικόλαος Μπενέτης, Επιστημονικός Συνεργάτης
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υπεύθυνη Εργαστηρίου:  Κωνσταντινίδου Αναστασία, Προϊσταμένη Τμήματος Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας ΠΔΜ

ΜΕΛΗ

 1. Δρ. Βούργα Βασιλική,  Ιατρός Ειδικός Αλλεργιολόγος Παίδων & Ενηλίκων / Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Λευκωσίας. American Medical Center/American Heart Institute of Nicosia. Polyclinic Ygia of Limassol – British Forces of Cyprus. Clinical Associate of Medical School of University of Nicosia UNIC and  St George’ Medical School of London – Nicosia Cyprus. Αλλεργιολογικό Ιατρείο Κοζάνης, Κοζάνη Ελλάδα/ vourga.kal@gmail.com
 2. Ζαμανίδης Κωνσταντίνος, Μαθηματικός / MSc Statistics and Modeling / kostas_zamanidis@hotmail.gr
 3. Κοσμίδης Ιωάννης, Φιλόλογος/ galaziamatia@hotmail.gr
 4. Κούκια Θεοπίστη – Μαρία, Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογίας ΠΔΜ / thetik02@gmail.com
 5. Μελίδου Ευανθία, Βιομηχανική Σχεδιάστρια/ evanthia_mld@yahoo.gr
 6. Παπαχριστοδούλου Ελένη, Κοινωνιολόγος – Ψυχοδραματίστρια/ elenisofiapapa63@gmail.com/papachrieleni@gmail.com
 7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος – Γεώργιος, Μηχανικός Βιομηχανικής Πληροφορικής Τ.Ε./ athanasios37@gmail.com
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Αδάμος Στημονιάρης, Επίκουρος Καθηγητής

ΜΕΛΗ

 • Κώστας Κουντουράς, ΕΔΙΠ
 • Δόμνα Ναλπαντίδου, ΕΤΠ
 • Αμαλία Παπά, Επιστημονικός Συνεργάτης
 • Αθηνά Κρέστου, Επίκουρος Καθηγήτρια
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Παναγιώτης Γεωργανάκης