Οργανόγραμμα

close up of teacher hand with marker while teaching lessons in school classroom to multiethnic students

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες του Πανεπιστήμιου Δυτ. Μακεδονίας που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από επιστημονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα προσόντα του ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστήμιου Δυτ. Μακεδονίας, καθώς και από μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπό προσωπικό.

Με βάση το Οργανόγραμμα του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου  Δυτικής Μακεδονίας,  παρουσιάζονται τα Μέλη, οι Συνεργαζόμενοι Φορείς και τα Ερευνητικά Κέντρατου Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας.

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης, Καθηγητής Τμήματος ΧημικώνΜηχανικών

ΜΕΛΗ

 • Βασίλειος Βασιλειάδης, ΕΔΙΠ
 • Γεώργιος Τζηλαντώνης, Επιστημονικός Συνεργάτης
 • Σταύρος Χρηστίδης, Επιστημονικός Συνεργάτης
 • Παναγιώτης Γεωργανάκης, Επιστημονικός Συνεργάτης
 • Βασιλόπουλος Δημήτριος, Υποψήφιος Διδάκτωρ
 • Κυρικλίδης Ερρίκος, Υπεύθυνος Ιστοσελίδας Εργαστηρίου, Υποψήφιος Διδάκτωρ
 • Παπαγιαννης Ιωάννης, Αρχιτεκτων Μηχανικός ΑΠΘ
 • Δρ. Κυρικλίδης Χρήστος, Υποψήφιος Μεταδιδάκτωρ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Νικόλαος Κυρατζής, Καθηγητής

ΜΕΛΗ

 • Δρ. Μιχαήλ Στουκίδης, Καθηγητής
 • Βασίλειος Βασιλειάδης, ΕΔΙΠ
 • Αθηνά Κρέστου, Επίκουρος Καθηγήτρια
 • Πλούταρχος-Νικόλαος Μπενέτης, Επιστημονικός Συνεργάτης
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Χάϊδω Δριτσάκη,  Καθηγήτρια

ΜΕΛΗ

 • Δρ. Δημήτριος Νίκλης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Δρ. Κωνσταντίνος Σπινθηρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Δημήτριος Ζιούζιας, Επιστημονικός Συνεργάτης
 • Παύλος Σταματίου, Επιστημονικός Συνεργάτης
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  • Δρ. Αικατερίνη Ίτζιου
  • Δρ. Βασιλική Νοτοπούλου
  • Δρ. Ματίνα Βρέκα
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υπεύθυνη: Αναστασία Κωνσταντινίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΜΕΛΗ

 • Αλεξία Αντωνιάδου, Επιστημονικός Συνεργάτης
 • Παρθένα Χρυσοχοϊδου, Επιστημονικός Συνεργάτης
 • Ιωάννης Θ. Χαμιζίδης, Ερευνητής του Προγονικού Λόγου
 • Ιωάννης Κοσμίδης, Φιλόλογος
 • Αφροδίτη Ζαμανίδου, Πολιτικός Μηχανικός
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Αδάμος Στημονιάρης, Επίκουρος Καθηγητής

ΜΕΛΗ

 • Κώστας Κουντουράς, ΕΔΙΠ
 • Δόμνα Ναλπαντίδου, ΕΤΠ
 • Αμαλία Παπά, Επιστημονικός Συνεργάτης
 • Αθηνά Κρέστου, Επίκουρος Καθηγήτρια
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Παναγιώτης Γεωργανάκης