ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Chemist adding reagent in test-tube
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

1) CoRin- 6th EU Framework Programme for Research and Technological Development,10-01-2006- 31-03-2008.

 • Τίτλος   :  Coordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation Εταίροι : CPERI, ASTON UNIVERSITY, UCL, UNION FENOSA, VEBA OIL

2) ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-TEI ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1/72016-20/12/2016

 • Τίτλος   :  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΑΜΙΞΗΣ  DIESEL ( κίνησης και ναυτιλίας ) , BIODIESEL ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ.
 • Εταίροι  : ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

3) ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , 20/72016-20/7/2017

 • Τίτλος   : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ, HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ, LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ.
 • Εταίροι  : ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

4) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΙΝΕΔΙΒΗΜ, 01/09/2017 – 31/08/2018

 • Τίτλος   : To provide Risk Management and Internal Audit Services to the HNA responsible for the ERASMUS+ Youth
 • Εταίροι  :  ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΙΝΕΔΙΒΗΜ

5) ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

 • Τίτλος    Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Ανακυκλώσιμα Υλικά
 • Εταίροι  :  ΚΤΕ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

6) Yπουργείο Παιδείας, ΕΡΓΟ-1 : ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , 2010-2013

 • ΥΠΟΕΡΓΟ-01 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 •  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2006-2013, για την περίοδο 15-10-2010 έως 30-9-2013.
 • Εταίροι: ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

7) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

 • Υποέργο – 01: ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • Μελέτη εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης στα πλαίσια του έργου Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Υποέργο 01 με τίτλο << ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ >> κατά την περίοδο 15/10 2010 έως 31/3/2012
 • Εταίροι: ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ

8) Yπουργείο Παιδείας, ΕΡΓΟ-1 : ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , 2013-2015

 • ΥΠΟΕΡΓΟ-01 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 •  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2006-2013, για την περίοδο 2013-2015 .
 • Εταίροι: ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

9) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • Διοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος για κατάρτιση ειδικών ομάδων σε ζητήματα διαχείρισης κρίσεως στο τομέα πολιτικής προστασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  διάρκειας 60 ωρών και πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις του ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από 16 Φεβρουαρίου 2016 σε εβδομαδιαία βάση 4 ωρών (Σύνολο εβδομάδων 15)
 • Εταίροι: Κ.Τ.Ε. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

10) Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ ΟΤΑ

 • Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ & ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020) της πράξης με τίτλο:
 • Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε θέματα πολιτικής προστασίας, περιβάλλοντος και οικολογικής συνείδησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»  (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0010956847)
 • Εταίροι: ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ ΟΤΑ» -Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

11) Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ ΟΤΑ

 • Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020) της πράξης με τίτλο: Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε θέματα πολιτικής προστασίας, περιβάλλοντος και οικολογικής συνείδησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0010956847)
 • Εταίροι: ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ ΟΤΑ -Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

12) ΘΑΛΗΣΙΙΙ, Thales – General Secretariat of Research and Technology (Ministry of National Education and Religious Affairs), 1-4-2014/ 30-9-2015

 • Τίτλος :Production of Energy Carriers from Biomass by Products. Glycerol Reforming for the Production of Hydrogen, Hydrocarbons and Superior Alcohols.
 • Εταίροι : Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , ΙΤΧΗΙΔ-ΕΚΕΤΑ, ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

13) ERDFEUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

1-6-2013 έως 31-12 2013 και 4-2-2014 έως 11-9 2014

 • Τίτλος :Επιλογή , προστασία και ανάδειξη των δασικών φρουτοφόρων ειδών της  Βαλκανικής χερσονήσου
 • Εταίροι : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Δασολογίας , ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

14) IPA Cross Border, Creece –The Former Yugoslavia Republic of Macedonia     2007-2013,  11/2/2015 έως 30/1/2016

 • Τίτλος :Protection of the environment through the promotion of biomass for substitution of fossil fuels in heating and power generation- BIOFOSS
 • Εταίροι : ΤΕΙ ΔΥΤ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΦΟΡΕΙΣ ΣΚΟΠΙΩΝ

15) IPA Cross-Border,Greece–The Former Yugoslav Republic of Macedonia

2007-2013, 12/12/2013 έως 21/08/2014.

 • Τίτλος : Promotion of Energy Efficiency in Building and Protection of the Environment
 • Εταίροι : ΤΕΙ ΔΥΤ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΦΟΡΕΙΣ ΣΚΟΠΙΩΝ

16)  ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  του Επιχειρησιακού προγράμματος εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση , 17/9/2012 έως 30/11/2015.

 • Τίτλος : Ανακύκλωση ιπτάμενης τέφρας για την παράγωγη υαλωδών κεραμικών 
 • Εταίροι : ΤΕΙ ΔΥΤ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

17) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , 1-6-2018 έως 1-6-2019.

 • Τίτλος : Διερεύνηση βιωσιμότητας τηλεθέρμανσης από βιομάζα ή συναφείς πηγές ενέργειας, στον οικισμό της Δεσκάτης και ανάπτυξη μοντέλου πρότυπης πιλοτικής μονάδας σε δημόσια κτίρια, με σκοπό τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία
 • Εταίροι : Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δήμος Δεσκάτης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • Fabrication of Thin Functional Films by Solution Aerosol Thermolysis (SAT)” , A. Krestou, I. Giozis, G. Maroulis, A. Barbatsis, C. Tsanaktsidis, V. Kyriakou, and N. E. Kiratzis, ECS Journal of Solid State Science and Technology, (2018) 7 (11) P660-P670 DOI: 10.1149/2.0251811jss
 • Morphology and Structure of Ceramic Thin Films Deposited by Spray Pyrolysis . George Tsimekas, E. Papastergiades, and Nikolas E. Kiratzis. ECS Journal of Solid State Science and Technology, (2017) 6 (8) P553-P560 DOI: 10.1149/2.0301708jss
 • Applications of the technique of solution aerosol thermolysis (SAT) in solid oxide fuel cell (SOFC) component fabrication
  N.E.Kiratzis Ionics (2016) 22:751-770 DOI 10.1007/s11581-016-1704-3
 • Characterisation of polymer-based bio-composites. Tsouknidas, A., Kountouras, D., Maropoulos, S., Kiratzis, N., Michailidis, N. Journal of the Balkan Tribological Association (2012) 18(4) 654-661
 • Preparation and characterization of copper based cermet anodes for use in solid oxide fuel cells at intermediate temperatures. N. E. Kiratzis & P. Connor & J. T. S. Irvine J Electroceram (2010) 24(4), 270 – 287 DOI: 10.1007/s10832-009-9569-8
 • Fabrication of ceramic electrolytic films by the method of solution aerosol thermolysis (SAT) for solid oxide fuel cells (SOFC)
  E. Papastergiades & S. Argyropoulos & N. Rigakis & N. E. Kiratzis. Ionics (2009) 15(5), 545 – 554 DOI: 10.1007/s11581-009-0313-95
 • Preparation and Characterisation of Copper/Yttria Titania Zirconia Cermets for Use as Possible Solid Oxide Fuel Cell Anodes. N.Kiratzis, P. Holtappels, C.E. Hatchwell, M. Mogensen, J.T.S. Irvine. Fuel Cells (2001) 1,211-18 DOI:10.1002/1615-6854(200112)1:3/4<211::AID-FUCE211>3.0.CO;2-H
 • Rheology and Microstructural transitions in the Lamellar Phase of a Cationic Surfactant. P. Partal, A.J. Kowalski, D. Machin, N.Kiratzis, M.G. Berni, and C.J. Lawrence. Langmuir (2001), 17 (5), 1331-37 DOI: 10.1021/1a0007731
 • The Rheology of Aqueous Alumina Suspensions in the Presence of Hydroxyethylcellulose as Binder. N.E.Kiratzis, P.F. Luckham
  Journal of the European Ceramic Society (1999), 19 (15), 2605-12 DOI: 10.1016/S0955-2219(99)00049-7
 • Depletion flocculation of particulate systems induced by Hydroxyethylcellulose. N.E.Kiratzis, M. Faers, P.F. Luckham
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (1999), 151, 461-71 DOI: 10.1016/S0927-7757(98)00838-3
 • Rheological Behaviour of Stabilised Aqueous Alumina Dispersions in Presence of Hydroxyethyl Cellulose
  N.Kiratzis, P.F. Luckham. Journal of the European Ceramic Society, (1998), 18(7), 783-90 DOI: 10.1016/S0955-2219(97)00117-9
 • Synthesis of HCN in a Solid-Electrolyte-Cell Reactor. E.A. McKenna, A. Othoneos,N.E.Kiratzis and M. Stoukides
  Ind. Eng. Chem. Res., (1993), 32, 1904-13 DOI: 10.1021/ie00021a014
 • The Synthesis of HCN in a Solid Electrolyte Cell. N.Kiratzis, M. Stoukides. Journal of Catalysis, (1991), 132,257-62 DOI: 10.1016/0021-9517(91)90262-3
 • The Synthesis of Hydrogen Cyanide in a Solid Electrolyte Fuel Cell. N.Kiratzis, M. Stoukides
  Journal of the Electrochemical Society, (1987), 134 (8), 1925-29 DOI: 10.1149/1.2100791
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • Supportingeco-innovationstowardsinternationalmarkets – SUPER,INTERREGEUROPE (2018-2021)
 • Διερεύνηση βιωσιμότητας τηλεθέρμανσης από βιομάζα ή συναφείς πηγές ενέργειαςστον οικισμό της Δεσκάτης,Περιφέρεια ΔΜ– Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΕΙ ΔΜ(2018)
 • Preparation and properties study of polymer composites with fly ash, Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΕΙΔΜ(2016-2018)
 • Protection of the environment through the promotion of biomass for substitution of fossil fuels in heating and power generation– BioFoss, ΙΡΑ Cross – Border «Greece–FYROM» (2014-2016)
 • Αποτίμηση ενεργειακού αποτυπώματος δημοσίων κτιρίων Περιφέρειας ΔΜ,4ου ΚΠΣ, ΚΤΕ ΔΜ(2013-2014)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.