ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κάλυψη Εκπαιδευτικών Αναγκών​ ✓​

Υπηρεσίες Βελτίωσης του Περιβάλλοντος​ ✓

Παραγωγή Τεχνολογίας & Τεχνογνωσίας​ ✓

Ανάδειξη Αριστείας ✓

Παροχή Υπηρεσιών σε Δημόσιους-Ιδιωτικούς Φορείς ✓

ΡΟΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Innovation Days)

7-9 Φεβρουαρίου 2023, Κοζάνη

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ