ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES OF WESTERN MACEDONIA

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κατεβάστε τα έγγραφα Ίδρυσης και Λειτουργίας του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

Κοίλα Κοζάνης, 50100
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Campus π.ΤΕΙ

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Email: tsanaktsidis@teiwm.gr
Web: www.letwm.gr

GET A FREE QUOTE

Please fill this for and we'll get back to you as soon as possible!

TOP