ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Παραγωγή Τεχνολογίας & Τεχνογνωσίας

Υπηρεσίες Βελτίωσης του Περιβάλλοντος

Κάλυψη Εκπαιδευτικών Αναγκών

Ανάδειξη Αριστείας

Παροχή Υπηρεσιών σε Δημόσιους-Ιδιωτικούς Φορείς

ΡΟΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ