ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κάλυψη Εκπαιδευτικών Αναγκών​ ✓​

Υπηρεσίες Βελτίωσης του Περιβάλλοντος​ ✓

Παραγωγή Τεχνολογίας & Τεχνογνωσίας​ ✓

Ανάδειξη Αριστείας ✓

Παροχή Υπηρεσιών σε Δημόσιους-Ιδιωτικούς Φορείς ✓

ΡΟΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

1st INTERNATIONAL CONFERENCE Energy Policy and Environment

28-30 Αυγούστου,Κοζάνη

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ