ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Young business partners handshaking over workplace in office
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 • Τμήμα Χημείας – Ιωάννης Γεροθανάσης, Καθηγητής

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 • Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης- Ελένη Ζαφειρίου, Επίκουρη Καθηγήτρια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών- Μηνάς Διοσυγένης, Λέκτορας

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 • Τμήμα Χημείας – Άγγελος Ευσταθίου, Καθηγητής
 • Τμήμα Χημείας – Α.Αγαπίου –Επικ .Καθηγητής. Εργαστήριο Πτητικών Οργανικών Ενώσεων- Volatolomics Research Laboratory

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 • Κέντρο Αριστείας CERIDES στις επιστήμες ρίσκου και αποφάσεων –Γ.Μπούστρας Καθηγητής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών- Χρήστος Νίκας, Καθηγητής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ HULL ΑΓΓΛΙΑΣ

 • Νίκη Γκοτσοπούλου, Δικηγόρος Δρ. Νομικής

Α.Π.Θ.

 • Τμήμα Βιολογίας – Θωμάς Σαββίδης, Καθηγητής
 • Τμήμα Χημικών Μηχανικών- Μιχαήλ Στουκίδης, Καθηγητής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 • Μαρία Σαββίδου, Μεταδιδακτορική Έρευνα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 • Τμήμα Γεωγραφίας-Γεώργιος Μπαλιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-Βασιλόπουλος Δημήτριος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Διδάσκων/Εισηγητής
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

 • Ευάγγελος Φάββας, Κύριος Ερευνητής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Παναγιώτης Γεωργανάκης, Μηχανικός Πληροφορικής
 • Ειρήνη Κρυσταλλίδου, Ψυχολόγος
 • Κωνσταντίνος Σπινθηρόπουλος, Οικονομολόγος
 • Γεώργιος Τζηλαντώνης Μηχανολόγος Μηχανικός

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Ι.Μπακούρος – Καθηγητής Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνολογίας — MATER LAB