ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

sustainability-1-e1547839104837
 • Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας και σε χώρους που παραχωρούνται σ΄ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
 • Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
 • Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ΄ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
 • Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ο τομέας υποστηρίζει την υλοποίηση των παρακάτω εκπαιδευτικών ενοτήτων:

• Ανάπτυξη, περιβάλλον και ενεργειακή πολιτική
• Οικονομική ενέργειας και περιβάλλον
• Ανάπτυξη υποδειγμάτων βελτιστοποίησης, προσομοίωσης, προβλέψεων και λήψης αποφάσεων
• Σύνδεση μακροοικονομικής και τεχνολογικής πολιτικής, δικτύωση της ερευνητικής και επιχειρηματικής συνεργασίας, την επιχειρηματικότητα και τις δυναμικές ικανότητες των επιχειρήσεων
• «Πράσινη» ή Περιβαλλοντική λογιστική στις επιχειρήσεις

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στον εξοπλισμό του εργαστηρίου περιλαμβάνονται σημαντικές πειραματικές υποδομές και αναλυτικά όργανα, που συμπεριλαμβάνουν:

 • Θερμική Μηχανική Ανάλυση (DMA) – Polymer Laboratories PL-MK ΙI.
 • Θερμοβαρυτική ανάλυση (TGA) – TA Instruments Q500.
 • Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωση (DSC) – BÄHR DSC302.
 • Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM) – JEOL 6610 LV
 • Σύστημα ανίχνευσης X-Max50 για φασματοσκοπία διασποράς ενέργειας
  (EDS) – Oxford Instruments

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ