Βάση δεδομένων με αποτελέσματα του έργου:

“Αξιοποίηση  λιγνιτικών κοιτασμάτων στην παραγωγή φυσικού αερίου”