ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ( Innovation Days ) 7-9 Φεβρουαρίου

 • Ημέρες καινοτομίας  (Innovation Days ) 7-9 Φεβρουαρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα-Κοζάνης.
   
  • 70 Εκθέτες παρουσιάζουν καινοτόμα προϊόντα, 100 ομιλητές (επιχειρηματίες-ακαδημαϊκοί-ερευνητές-φορείς ) αναλύουν καινοτόμες ιδέες.
  • 10 Συνεδρίες (Υδρογόνο, Δίκτυα Μεταφοράς, Τρόφιμα, Πρωτογενής Τομέας, Τεχνολογία Ξύλου, Υγεία, Μέση Εκπαίδευση, Ψηφιακή Τεχνολογία, Νέοι Αγρότες).
   
  Ο οδικός χάρτης καινοτομίας γίνεται πράξη…
   
  ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
   
  Οργάνωση : Περιφέρεια ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Δυτ. Μακεδονίας, Δομή RIS ΠΔΜ
   

Χωροθέτηση περιπτέρων εντός του Εκθεσιακού Χώρου