Έγκριση από το περιφερειακό συμβούλιο της ίδρυσης Ζώνης Καινοτομίας

Σημαντική στιγμή για την πανεπιστημιακή κοινότητα είναι η έγκριση από το περιφερειακό συμβούλιο της ίδρυσης ζώνης καινοτομίας .Η Ζώνη συνιστά ένα ειδικό αναπτυξιακό εγχείρημα, που στοχεύει να αξιοποιήσει την έρευνα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα της περιοχής. Η Ζώνη ξεκινά με πρώτους θύλακες, το Τεχνολογικό Πάρκο του Πανεπιστημίου στη ΖΕΠ Κοζάνης και το Πάρκο Υδρογόνο στη Πτολεμαΐδα και σταδιακά με την ωρίμανση νέων θυλάκων, επεκτείνεται σε υπόλοιπες γεωγραφικές ενότητες.

Έγκριση από το περιφερειακό συμβούλιο της ίδρυσης Ζώνης Καινοτομίας