Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλάισια των μαθημάτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Με την προκήρυξη του 5ου κύκλου για το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα https://enien.uowm.gr/ παρουσιάζουμε κάποιες ενδεικτικές δράσεις …

α) Επίσκεψη στον ΔΕΣΦΑ (Θεσσαλονίκη) σε μια πλήρη και ουσιαστική ενημέρωση για την λειτουργία της μονάδας.

β) Στο καινοτόμο πιλοτικό υδροηλεκτρικό έργο της φοιτήτριας μας Χαραλαμπιδου Σοφίας.

γ) Στην ΔΙΑΔΥΜΑ όπου εργάζεται ο μεταπτυχιακός μας φοιτητής Σωκράτης Ελευθερίου.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλάισια των μαθημάτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών