ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

 • Ευάγγελος Φάββας, Κύριος Ερευνητής

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • Δρ. Εβίνα Λιοσάτου, Πολιτικός Μηχανικός
 • Διονύσιος Καλογεράς, Φυσικές Επιστήμες
 • Δρ. Γεώργιος Τοπαλίδης, ΕΔΙΠ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Παναγιώτης Γεωργανάκης, Μηχανικός Πληροφορικής
 • Ειρήνη Κρυσταλλίδου, Ψυχολόγος
 • Κωνσταντίνος Σπινθηρόπουλος, Οικονομολόγος
 • Γεώργιος Τζηλαντώνης Μηχανολόγος Μηχανικός

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Ι.Μπακούρος – Καθηγητής Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνολογίας — MATER LAB

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κάλυψη Εκπαιδευτικών Αναγκών​ ✓​

Υπηρεσίες Βελτίωσης του Περιβάλλοντος​ ✓

Παραγωγή Τεχνολογίας & Τεχνογνωσίας​ ✓

Ανάδειξη Αριστείας ✓

Παροχή Υπηρεσιών σε Δημόσιους-Ιδιωτικούς Φορείς ✓

 • Κάλυψη Εκπαιδευτικών Αναγκών​ ✓

 • Υπηρεσίες Βελτίωσης του Περιβάλλοντος​ ✓

 • Παραγωγή Τεχνολογίας & Τεχνογνωσίας​ ✓

 • Ανάδειξη Αριστείας ✓

 • Παροχή Υπηρεσιών σε Δημόσιους-Ιδιωτικούς Φορείς​ ✓

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

Energy Policy and Environment ( 1st Ι. C.E.P.E. )

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΕΣΤ 2

1st International Conference

Energy Policy and Environment ( 1st Ι. C.E.P.E. )

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ

γραφω κατι εδω δοκιμαστικα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΕΣΤ 3

1st International Conference

Energy Policy and Environment ( 1st Ι. C.E.P.E. )

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ

γραφω κατι εδω δοκιμαστικα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΕΣΤ 4

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το  Εργαστήριο είναι η παραγωγή τεχνογνωσίας και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, με έμφαση :

 • Στην αξιοποίηση υφιστάμενων και νέων υλικών σε εφαρμογές περιβαλλοντικής μηχανικής
 • Στην ανάπτυξη συστημάτων θερμοδυναμικών εφαρμογών
 • Στην οργάνωση σχεδίων περιβαλλοντικής οικονομίας
 • Στην εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων
 • Στη συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα
 • Στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών πιστοποιημένων προγραμμάτων
 • Στην ανάπτυξη μεθοδολογιών για τη διάδοση πληροφοριών
 • Στη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων
 • Στην πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων

ΡΟΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ