Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλάισια των μαθημάτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλάισια των μαθημάτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Με την προκήρυξη του 5ου κύκλου για το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα https://enien.uowm.gr/ παρουσιάζουμε κάποιες ενδεικτικές δράσεις … α) Επίσκεψη στον ΔΕΣΦΑ (Θεσσαλονίκη) σε μια πλήρη και ουσιαστική ενημέρωση για

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», Ανακοίνωση – Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 To Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου