Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων, διάρκειας 80 ωρών με επίδομα 400€ και πιστοποίηση

Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων, διάρκειας 80 ωρών με επίδομα 400€ και πιστοποίηση Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας με το KEΔIBIM – Πανεπιστημίου Δ. Μ. υλοποιούν, «Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων, διάρκειας 80 ωρών με επίδομα 400€ και πιστοποίηση. Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων για