Ημέρες Καινοτομίας ( Innovation Days ) 7-9 Φεβρουαρίου 2023

Ημέρες Καινοτομίας ( Innovation Days ) 7-9 Φεβρουαρίου Ημέρες καινοτομίας  (Innovation Days ) 7-9 Φεβρουαρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα-Κοζάνης. 70 Εκθέτες παρουσιάζουν καινοτόμα προϊόντα, 100 ομιλητές (επιχειρηματίες-ακαδημαϊκοί-ερευνητές-φορείς ) αναλύουν καινοτόμες ιδέες. 10 Συνεδρίες (Υδρογόνο, Δίκτυα Μεταφοράς, Τρόφιμα, Πρωτογενής Τομέας,