Πρώτη ορκωμοσία αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον

Πρώτη ορκωμοσία αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον Ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά στην πρώτη ορκωμοσία αποφοίτων του μεταπτυχιακού μας προγράμματος Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβαλλον. Μία σημαντική προσπάθεια όλων των συντελεστών του προγράμματος. Να συγχαρούμε όλους του αποφοίτους μας.

Πρόγραμμα Κατάρτισης στην πράσινη ανάπτυξη με τίτλο Κυκλική Οικονομία

Πρόγραμμα Κατάρτισης στην πράσινη ανάπτυξη με τίτλο Κυκλική Οικονομία Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών οργανώνουν καινοτόμο εκπαιδευτικό επιδοτούμενο ( για ανέργους ) Πρόγραμμα Κατάρτισης στην πράσινη ανάπτυξη με τίτλο Κυκλική

Έγκριση από το περιφερειακό συμβούλιο της ίδρυσης Ζώνης Καινοτομίας

Έγκριση από το περιφερειακό συμβούλιο της ίδρυσης Ζώνης Καινοτομίας Σημαντική στιγμή για την πανεπιστημιακή κοινότητα είναι η έγκριση από το περιφερειακό συμβούλιο της ίδρυσης ζώνης καινοτομίας .Η Ζώνη συνιστά ένα ειδικό αναπτυξιακό εγχείρημα, που στοχεύει να αξιοποιήσει την έρευνα, καινοτομία